top of page

Lluita contra la COVID-19

A Sycai contribuïm a la lluita contra la pandèmia. Hem desenvolupat AI MedAssist, una eina basada en IA, que diagnostica COVID-19 i prediu l’evolució de cada pacient, analitzant una radiografia de tòrax i 6 factors de la història clínica del pacient.

En menys de 20 segons, AI MedAssist analitza una imatge de raigs X que busca les característiques òptiques claus de la patologia, combina la informació amb la història clínica i mostra el resultat juntament amb una predicció de la seva probable evolució.

Predint l’evolució de cada pacient, podem planificar els recursos necessaris per als seus tractaments i la millor ubicació per a ells. Tot això de manera no invasiva gràcies a la imatge mèdica i els algoritmes basats en la IA.

Disseny específic per utilitzar sense connexions a Internet, que evita problemes d’ús a causa de sobrecàrregues de xarxa o múltiples consultes simultànies. També ens permet arribar a zones remotes amb manca de recursos o especialistes i descentralitzar les activitats de diagnòstic de pacients fora dels hospitals.

Captura.JPG
bottom of page