top of page

 

En el present Avís Legal, l'Usuari trobarà tota la informació relacionada amb els termes legals que expliquen les relacions entre l'usuari i el responsable de la web, accessible a la URL http://www.sycaimedical.com/ (en endavant, la 'Web') que SYCAI TECHNOLOGIES SL (en endavant, l''Empresa') ofereix a tots els usuaris d'Internet.

1.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROPIETARI DEL LLOC WEB

Nom: SYCAI TECHNOLOGIES SL

Adreça: Carrer Viladomat,.226 P.1 Pta.3, 08029 Barcelona, Barcelona

Número d'IVA: B01808161

Telèfon: 623028148

Correu electrònic: j.garcia@sycaitechnologies.com

SYCAI TECHNOLOGIES SL és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l'ús de les dades personals dels usuaris.

 

Aquest lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals facilitades per vostè, segons el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) UE 2016/679, i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, de la mateixa manera que segons a la Llei de Serveis de la Informació de la Societat i del Comerç Electrònic, 34/2002 (LSSI-CE).

 

2.- OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris el mateix accés a la informació i als serveis que ofereix  SYCAI TECHNOLOGIES SL

 

La utilització del lloc web implica l'acceptació íntegra, sense excepcions, de totes les disposicions incloses en aquest avís legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament l'avís legal cada vegada que visiti el lloc web, ja que el text pot sofrir modificacions, segons la voluntat del titular o segons un canvi de criteris legislatius, jurisprudencials o empresarials.

 

3.- ACCÉS I ÚS DE LA WEB

Accés i ús gratuït de la web. L'accés és gratuït per a tots els usuaris, excepte en tot allò relacionat amb el cost de connexió a través de les xarxes de telecomunicacions, subministrades pel proveïdor dels usuaris.

Inscripció. Amb caràcter general, l'accés i ús de la web no requereix prèvia subscripció o registre d'usuaris.

Els usuaris garanteixen i responen, en tot cas, de l'exactitud, validesa i autenticitat de les dades personals, i es comprometen a mantenir-les actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el qüestionari de contacte.

En cas de menors de tretze anys, es requereix el consentiment dels seus pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas no es recolliran als menors aspectes com la situació professional i econòmica, o la intimitat d'altres membres de la seva família, sense el consentiment adequat. Si tens menys de tretze anys i has accedit a aquesta web sense avisar els teus pares, no t'has de registrar com a usuari.

En aquest lloc web es respecten acuradament les dades personals de l'usuari. Com a usuari, has de saber que els teus drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

L'idioma del lloc web serà l'anglès. SYCAI TECHNOLOGIES SL  no es responsabilitza de la incomprensió per part de l'usuari, ni de les seves conseqüències.

 SYCAI TECHNOLOGIES SL  podria modificar els continguts sense previ avís, igual que suprimir-los o modificar-los, no assumint-ne la responsabilitat.

Queda prohibit l'ús dels continguts del lloc web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat, o informació pròpia i de tercers, sense l'autorització de  SYCAI TECHNOLOGIES SL igual que l'enviament de publicitat o informació utilitzant els serveis que ofereix el lloc web, independentment que l'ús sigui gratuït o no.

Els enllaços i hipervincles que tercers afegeixin als seus llocs web, dirigits al nostre lloc web, seran per a tota l'obertura del mateix, no podent expressar manifestacions falses, inexactes o confuses en contra.  SYCAI TECHNOLOGIES SL  

 

5.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals facilitades pels usuaris podrien ser emmagatzemades en bases de dades, informatitzades o no, de la qual pertanyen exclusivament la titularitat  SYCAI TECHNOLOGIES SL assumint totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació, d'acord amb tota la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L'accés al lloc web, així com l'ús no consentiment de la informació continguda en el mateix, serà responsabilitat exclusiva de qui el realitza. SYCAI TECHNOLOGIES SL  no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que se'n pugui derivar. Igualment, l'empresa no serà responsable de les ruptures de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que es puguin produir en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), ni dels fitxers i documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

- Presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió dels serveis i continguts del lloc web.

- Mal funcionament del navegador.

- i/o ús de versions no actualitzades del mateix.

SYCAI TECHNOLOGIES SL no serà responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles a altres llocs web. SYCAI TECHNOLOGIES SL no garanteix la utilitat dels hipervincles, i no es responsabilitzarà dels continguts o serveis continguts en els mateixos.

 

7.- ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies i altres tecnologies similars, explicades profundament a la Política de Cookies, accessibles en tot moment, i respectant la confidencialitat i privacitat de l'usuari, formant part del present avís legal.

 

8.- NAVEGACIÓ

Els servidors d'Internet poden recopilar dades no identificables, que poden incloure adreces IP i altres dades, que no es poden utilitzar per identificar l'usuari. La seva adreça IP s'emmagatzemarà en registres d'accés automàtic, amb l'única finalitat de permetre el trànsit a Internet, essent necessari que el seu sistema proporcioni aquesta adreça per a les comunicacions adequades. De la mateixa manera, aquesta adreça podria servir per fer estadístiques anònimes sobre el nombre de visitants d'aquest lloc web i la seva procedència, de manera transparent per a la seva navegació.

9.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'usuari sap i accepta que tots els continguts i/o altres elements del lloc web són propietat de  SYCAI TECHNOLOGIES SL, i es compromet a respectar tots els drets industrials i intel·lectuals, titularitat de  SYCAI TECHNOLOGIES SL  i/o tercers.

Qualsevol ús del lloc web o dels seus continguts ha de tenir un caràcter personal.

Està reservat exclusivament a  SYCAI TECHNOLOGIES SL, qualsevol altre ús que suposi còpia, duplicació, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció anàloga de la totalitat o parcial dels continguts del lloc web, per la qual cosa qualsevol usuari no podria realitzar aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de  SYCAI TECHNOLOGIES SL.

 

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest avís legal serà interpretat i regulat per la legislació espanyola. SYCAI TECHNOLOGIES SL  i els usuaris accepten resoldre les controvèrsies que poguessin sorgir derivades de l'ús i accés al lloc web, en els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. Si l'usuari té el seu domicili fora d'Espanya, SYCAI TECHNOLOGIES SL i l'usuari resoldran les controvèrsies als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Avís legal

bottom of page