top of page
monitor-1307227_1920.jpg

Productes

Sycai Medical

Imagen1.png

El nostre primer producte SYCAI MEDICAL és dispositiu mèdic, basat en intel·ligència artificial, que ajuda els radiòlegs en la detecció i caracterització de troballes radiològiques al pàncrees en TC de pacients adults. Trobades radiològiques com per exemple lesions focals, que són lesions benignes que poden evolucionar a càncer de pàncrees en el futur. Com més aviat els radiòlegs puguin detectar i caracteritzar aquestes lesions, millor podrien anticipar-se al càncer i començar a tractar els pacients.

 

El càncer de pàncrees és la quarta causa de mort per càncer a Europa amb un temps mitjà de supervivència des del diagnòstic de menys de 5 mesos i actualment sense un mètode eficient per al diagnòstic precoç. Trobar les lesions precursores quan encara són benignes podria ser la diferència entre la vida i la mort.

 

En diverses investigacions clíniques, SYCAI ha demostrat una precisió per sobre de l'estàndard d'atenció, una relació benefici/risc positiva i un enfocament d'usabilitat fàcil.

 

Aquest producte és un dispositiu mèdic en procés d'obtenció de la marca CE

AI MedAssist

Imagen1.jpg

Contribuïm a la lluita contra la pandèmia en desenvolupament d’AI MedAssist, una eina basada en la IA, que diagnostica COVID-19 i prediu l’evolució de cada pacient, analitzant una imatge de raigs X de tòrax i 6 factors de la història clínica del pacient.

En menys de 20 segons, AI MedAssist analitza una imatge de raigs X de tòrax que busca les característiques òptiques clau de la patologia, combina la informació amb la història clínica i mostra el resultat juntament amb una predicció de la seva probable evolució.

Predicint l’evolució de cada pacient, podem planificar els recursos necessaris per als seus tractaments i la millor ubicació per a ells. Tot això de manera no invasiva gràcies a la imatge mèdica i els algoritmes basats en la IA.

Disseny específic per utilitzar sense connexions a Internet, que evita problemes d’ús a causa de sobrecàrregues de xarxa o múltiples consultes simultànies. També ens permet arribar a zones remotes amb manca de recursos o especialistes i descentralitzar les activitats de diagnòstic de pacients fora dels hospitals.

bottom of page